אישורים

stripBronner

אישורים

אישורים בינלאומיים לסבונים האורגנים של דר’ ברונר

  • סבוני דר’ ברונר אושרו כסבונים אורגנים ע”י ה- USDA (National (Organic Program משרד החקלאות של ארה”ב, המכתיב סטנדרטים חמורים למוצרים אורגניים
  • סבוני דר’ ברונר אושרו כסבונים אורגנים גם על ידי (Oregon Tilth), המכון לבדיקת מוצרים אורגניים של מדינת אורגון
  • סבוני דר’ ברונר אושרו כעומדים בסטנדרטים של “סחר הוגן”, מטעם תכנית הרישוי “הוגן לחיים” (“Fair for Life”) של המכון רב המוניטין לאקולוגיית השוק (IMO)!

our-products

  • our-products