דר' ברונר

אישורים בינלאומיים לסבונים
האורגנים של דר' ברונר

האדם מייצר ומשתמש בסבון כבר אלפי שנים.
נראה שהסבון הומצא באזורנו, באזור השומרון או באזור ששייך כיום לסוריה כבר לפני 5000-7000 שנים.
בימי הביניים הוא הגיע לראשונה לאירופה דרך ספרד ולכן עד היום לסבון אמיתי קוראים סבון קסטילי (כביכול מקסטיליה שבספרד).
סבוני דר' ברונר אושרו כסבונים אורגנים ע"י ה- USDA (National (Organic Program משרד החקלאות של ארה"ב, המכתיב סטנדרטים חמורים למוצרים אורגניים
=
סבוני דר' ברונר אושרו כסבונים אורגנים גם על ידי (Oregon Tilth), המכון לבדיקת מוצרים אורגניים של מדינת אורגון
=

סבוני דר' ברונר אושרו כעומדים בסטנדרטים של "סחר הוגן", מטעם תכנית הרישוי "הוגן לחיים" ("Fair for Life") של המכון רב המוניטין לאקולוגיית השוק (IMO)!
=
נגישות