דר' ברונר

אישורים בינלאומיים לסבונים
האורגנים של דר' ברונר

האדם מייצר ומשתמש בסבון כבר אלפי שנים.
נראה שהסבון הומצא באזורנו, באזור השומרון או באזור ששייך כיום לסוריה כבר לפני 5000-7000 שנים.
בימי הביניים הוא הגיע לראשונה לאירופה דרך ספרד ולכן עד היום לסבון אמיתי קוראים סבון קסטילי (כביכול מקסטיליה שבספרד).
סבוני דר' ברונר אושרו כסבונים אורגנים ע"י ה- USDA (National (Organic Program משרד החקלאות של ארה"ב, המכתיב סטנדרטים חמורים למוצרים אורגניים
סבוני דר' ברונר אושרו כסבונים אורגנים גם על ידי (Oregon Tilth), המכון לבדיקת מוצרים אורגניים של מדינת אורגון

סבוני דר' ברונר אושרו כעומדים בסטנדרטים של "סחר הוגן", מטעם תכנית הרישוי "הוגן לחיים" ("Fair for Life") של המכון רב המוניטין לאקולוגיית השוק (IMO)!
נגישות